Veredeling

In de veredeling werken onder andere veredelaars en assistent-veredelaars.

Veredelaar

Een veredelaar is bezig met het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen of het verbeteren van bestaande plantenrassen. De belangrijkste vraag die een veredelaar zich moet stellen is: welk product willen we in de toekomst gaan leveren? En is dit wat de consument of het bedrijfsleven wil? Als je een nieuw ras gaat ontwikkelen met specifieke eigenschappen, zoals kleur, smaak of resistentie, moet je bedenken welke planten je gaat gebruiken voor het kruisen om je uiteindelijke doel te bereiken. Je moet dus rekening houden met het ras zelf, de omgeving, de grondsoorten, de klimatologische omstandigheden, maar ook met de kleur, de grootte van de bladen van de plant en de hoeveelheid product die de plant levert. Tussentijds moet er dus getest worden om te kijken of je op de goede weg bent. En dit testen gebeurt niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.

Assistentveredelaar

Als assistentveredelaar vind je het leuk om met planten en gewassen te werken. Vaak werk je in een team met meerdere assistenten en voor verschillende producten. Je verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals het kruisen, oogsten, verzorgen en opkweken van planten, het instellen van de juiste klimaatomstandigheden en het overleg voeren over de noodzakelijke hoeveelheid water en voeding, voor de uitvoer van het veredelingsprogramma. Daarnaast beoordeel je de groei van planten en bepaal je hoe ziektes in gewassen moeten worden bestreden. Incidenteel spring je in bij selectiewerkzaamheden en voer je enkele basis administratieve werkzaamheden uit. Kortom je werkt nauw samen met het gehele team en overlegt regelmatig met diverse collega’s binnen de afdeling.

Opleiding

Als assistentveredelaar heb je minimaal een mbo-opleiding nodig of een aanverwante opleiding op hbo niveau. Er bestaan mogelijkheden om door te groeien als veredaar. Kies bijvoorbeeld voor een mbo-opleiding aan het Clusius College, Wellantcollege, Lentiz, Edudelta, Prinsentuin, Helicon, Citaverde, Groenhorst, AOC Oost, AOC de Groene Welle, AOC Friesland en AOC Terra. Ook met een afgeronde hbo-opleiding met een grote link naar de sector, zoals Toegepaste biologie (HAS Hogeschool, CAH Vilentum), kun je starten als assistent-veredelaar.

Een stevige hbo- of academische opleiding is nodig voor het beroep veredelaar. Het grootste deel van je kennis doe je op in de praktijk zelf. Het is daarom van belang dat je tijdens je opleiding zo veel mogelijk ervaring op doet bij veredelingsbedrijven. Wageningen University biedt de bachelor opleiding Plantenwetenschappen aan. Na deze opleiding is er de mogelijkheid tot het volgen van de masteropleiding Plant Science. Ook met een afgeronde opleiding Tuin- & Akkerbouw aan de HAS Hogeschool, CAH Vilentum en Van Hall Larenstein of de opleiding Greenport Business and Retail aan de Hogeschool Inholland Delft kun je aan de slag als veredelaar.