Bedrijven: hand­leiding Profiel­werkstuk

In 5 havo en 6 vwo moeten leerlingen laten zien dat zij in staat zijn om zelfstandig onderzoek te verrichten aan een eigen gekozen onderwerp. Dit gebeurt in de vorm van een profielwerkstuk. Aan het eind van 4 havo en 5 vwo oriënteren de leerlingen zich op een onderwerp. Er zijn verschillende vormen waarin bedrijfsmedewerkers leerlingen kunnen ondersteunen bij de profielwerkstukken. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij de definitie en afbakening van een onderwerp, het begeleiden van een onderzoek en het verduidelijken van de relevantie van een onderwerp. Door de rechtstreekse contacten met het bedrijfsleven kunnen leerlingen zich uit de eerste hand een beeld vormen van een vakgebied en de bijbehorende beroepen.

In de handleiding vindt u tips hoe u de leerlingen kunt ondersteunen.

Download hier de handleiding